Permainan Modul Anak biMBA Taman Kutabumi

Permainan modul bagi anak biMBA sekaligus merupakan media belajar.  Menarik garis dan melengkapi kata adalah salah satu sarana untuk menstimulasi Minat baca dan Minat belajar anak.  Contohnya permainan modul oleh Alexandra Afriando, anak biMBA Taman Kutabumi. Seperti apa hasil kegiatan melengkapi kata anak berumur 4 tahun ini?

Permainan Modul

Tinggalkan Balasan