Verbal Huruf biMBA-AIUEO

Salam biMBA…tetap semangat dan terus belajar!

Pada video ini sahabat akan melihat cara penyampaian verbal huruf kepada anak. Verbal huruf terdiri dari HV-AIUEO, HV-BDG KMPSY, HV-JLN TRC, HV-ABC-Z. Verbal huruf dapat diberikan secara bersamaan.

Leave a Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!